Šiauliai

Diana Cibulskienė
Šiaulių Rotary klubas Saulė

6b

Šiaulių universiteto Mokslo instituto direktorė, Ekonomikos katedros profesorė, socialinių mokslų (ekonomikos) daktarė.

Sukūrė įmonių kapitalo struktūros formavimo modelį, kuris sudaro galimybes įmonėms suformuoti tikslinę veiklos finansavimo struktūrą, leidžiančią maksimizuoti įmonės ekonominę pridėtinę vertę finansų rinkų globalizacijos sąlygomis; tiria investavimo ir finansavimo sprendimų modernizavimo galimybes, grindžiant įmonės vertės ir investicinio portfelio teorijomis, taikant finansų rinkų analizės metodus.
1999 m. baigė Šiaulių universiteto verslo administravimo bakalauro studijas; 2001 m. – Šiaulių universiteto Vadybos magistro studijas; 2004 apgynė socialinių mokslų srities ekonomikos mokslų krypties daktaro disertaciją Vilniaus Gedimino technikos universitete.
Nuo 2001 m. nuolatos dalyvauja įvairiose ilgalaikėse ir trumpalaikėse stažuotėse užsienio universitetuose: Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Švedijoje, Portugalijoje, Lenkijoje. 2008-2010 metais dirbo Vokietijoje Kaselio universitete, dėstė Ekonomikos bakalauro studijų studentams studijų dalyką „Investicinio portfelio valdymo problemos“. Šiaulių universitete dirba nuo 2000 m. Dėsto finansų srities studijų dalykus ekonomikos bakalauro ir magistrantūros studijų programų studentams, vadovauja ekonomikos krypties doktorantams. 2013 m. buvo išrinkta Šiaulių universiteto Metų Dėstytoja.
„Darbas su jaunais motyvuotais žmonėmis teikia daug džiaugsmo ir noro pačiam nuolat tobulėti, nes tai yra nenutrūkstamas asmenybės vystymosi procesas.“

Donatas Kapačinskas
Šiaulių Vykinto Rotary klubas

images

Esu Donatas Kapačinskas, man 39 metai, vedęs, turiu 3 vaikus. Paskutinius 4 metus dirbu tarptautinėje kompanijoje ROL Statga. Užimu pirkimų vadovo pareigas, bei esu ROL grupės vienos iš produktų kategorijos vadovas. Esu atsakingas už kolektyvo efektyvų darbą, tikslų iškėlimą, jų vykdymą, funkcijų paskirstymą. Nuolatos dirbu su esamais ROL grupės tiekėjais, ieškau naujų. Tiesiogiai dalyvauju ir vedu derybas. Darbo geografija – visas pasaulis.
Šiuo metu didžiuojuosi būdamas Šiaulių Vykinto Rotary klubo nariu. Reguliariai dalyvauju tiek vidiniuose klubo renginiuose, tiek šalies. Esu projektų komiteto narys. Vienas iš Šiaulių Auksinio rato Rotaract klubo įkūrėjų, buvau išrinktas prezidentu, aktyviai dalyvavau Rotaract organizacijos Lietuvos ir Europos renginiuose.

Aurelijus Šerlinskas
Šiaulių Rotary klubas

imag0912_1_1_1

Esu Aurelijus Šerlinskas, man 35, esu paprastas, kilęs iš Telšių rajono, žemaitis, bet jau 17 metų gyvenu Šiauliuose. Turiu žmoną Irmą ir tris vaikus Ievą, Matą ir Adą. Baigiau Luokės vidurinę mokyklą ir atvažiavau į Šiaulius studijuoti, įgijau mechanikos inžinieriaus – konstruktoriaus specialybę. Dar nebaigęs studijų pradėjau dirbti AB “Baltik vairas” inžinieriumi konstruktoriumi, bet jau po pusės metų gavau kitą pasiūlymą ir įsidarbinau vadybininku įmonėje UAB “Serpantinas”. Po poros metų buvau paaukštintas į filialo vadovus. 2008 metais su savo studijų draugu įkūrėme nuosavą įmonę UAB “ATC Baltic”. Įmonė užsiima suvirinimo, paletavimo robotinių sistemų projektavimu ir diegimu, pramoninių objektų automatizavimu. Šiuo metu įmonėje dirba 11 darbuotojų, 2015 metais metinė apyvarta siekė 1,2 mln. apyvartą.

2004 metais įstojau į “Šiaulių auksinio rato Rotaract klubą”, 2009 metais teko garbė būti klubo prezidentu. 2012 metais buvau pakviestas į “Šiaulių Rotary klubą”, kurio narys esu iki šiol. Šiais 2016 – 2017 Rotary metais esu išrinktas klubo tarybos nariu.

Esu linksmas, aktyvus, darbštus, mylintis tėvas, pareigingas. Mėgstu laisvalaikį leisti su šeima, keliauti. Hobis slidinėjimas, medžioklė.

Dalia Liolytė
Šiaulių Harmonija Rotary klubas

img_3481

Mentorė paskutinius dvejus metus dirba UAB „Personalo valdymo sistemos“ projektų vadove. Įmonė teikia personalo valdymo ir paieškos paslaugas. Kartu su kolegėmis Dalia sėkmingai dirba ne tik Šiaurės Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Estijoje ir Švedijoje. Turi sukaupus nemažą įvairių sričių specialistų duomenų bazę, puikiai žino rinkos poreikius, pokyčius, pasiūlą ir paklausą. Skaito įvairius pranešimus ir rengia seminarus personalo valdymo temomis, bendradarbiauja su Šiaulių universitetu, Valstybine Šiaulių kolegija, Šiaurės Lietuvos kolegija ir Šiaulių profesinio rengimo centu.
Šiuo metu mentorė yra aktyvi Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ narė, RI Apygardos 1462 Rotaract komiteto pirmininkė. Dalia Liolytė yra buvusi Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubo narė, bei šio klubo 2008-2009 m. prezidentė. 2010-2012 m. mentorė ėjo Lietuvos Rotaract klubų atstovės pareigas Europoje. 2016 m. birželio 9 d. Dalia Liolytė buvo įvertinta Rotary International organizacijos ir apdovanota išskirtiniu Paul Harris ženkleliu už aktyvią visuomenišką veiklą.

Giedrė Brazauskaitė
Šiaulių Harmonija Rotary klubas

15302407_10154316607669633_82491296_o

Esu mylinti savo miestą šiaulietė ir siekianti, kad kuo daugiau asmenų pamiltų šį miestą bei kurtų jį bendrai.
Gyvenimas suteikė puikią galimybę išbandyti save ir sukaupti įvairios patirties skirtingose srityse. Kelerius metus su jaunimu aktyviai dirbau Šiaulių universiteto gimnazijoje popamokinės veiklos skyriaus vedėja. Teko garbė būti Šiaulių miesto mero J. Sartausko patarėja, koordinuoti apie 1000 savanorių veiklas unikaliose 5-osiose TAFISA pasaulio sporto visiems žaidynėse „Šiauliai 2012“. Prisidėjau prie Šiaulių miesto turizmo vystymo būdama informacijos centro vadove.
Kelerius metus esu viena iš miesto švenčių, tokių kaip „Šiaulių naktys“, „Gavės muzikos diena“, akcija „Darom“, 777-ojo gimtadienio „Sėkmės Saulės mieste“ ir kitų įvairių veiklų mieste organizatorių.
Šiuo metu aktyviai darbuojuosi atstovaudama Europos Parlamento nariui Valentinui Mazuroniui Šiauliuose. Koordinuoju paramos akcijas VšĮ „Šiaulių paliatyvios pagalbos ir slaugos centre“. Džiaugiuosi būdama asociacijos „Laisvieji piliečiai“ nare.
Nuo 2005 m. buvau Šiaulių Auksinio Rato Rotaract klubo narė, 2010-2011 m. šio klubo prezidentė. Šiuo metu esu aktyvi Šiaulių Rotary klubo „Harmonija“ narė.